Organized by

Description: Description: E:\Dropbox\16YUCORR\slike\UIS.png

Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala
Serbian Society of Corrosion and Materials Protection

 

Institute of Chemistry, Technology
and Metallurgy

 

Engineering Academy of Serbia

XVI YuCorr

 

INTERNATIONAL  CONFERENCE

On the occasion of 60th Anniversary of UISKoZaM

 

Meeting Point of the Science and Practice in the Fields of Corrosion, Materials
and Environmental Protection

 

23-26 June 2014, Hotel OMORIKA, Tara Mountain, Serbia

 

Description: Description: it.gif

Under auspice of

Description: Description: E:\Dropbox\16YUCORR\16YUCORR_files\image004.gif

Ministry of Education and Science and Technological Development of the Republic of Serbia

Sponsored by

EFC Event
No. 378

Description: Description: E:\Dropbox\16YUCORR\slike\logo_efc.png

Description: Description: 5484954013_6428ed421b.jpgDescription: Description: 5484957715_4e00d19a03.jpgDescription: Description: 5484954517_f9c6637175.jpgDescription: Description: 5484957653_d103a2c67d.jpg

....Conference Venue

Description: Description: left.jpg

Aim and Scope

MONDAY | Ponedeljak, 23 June, 2014

10,00-20,00     Registration | Registracija učesnika

18,00-18,15     Opening ceremony | Otvaranje Konferencije

Plenary Lecture | Plenarno predavanje

18,15-18,55     Petar S. Uskoković, Đorđe Janaćković, Aleksandar Marinković, Dušica Stojanović, Radoslav Aleksić. Carbon nanotubes and graphenes: functionalization, characterization and applications | Ugljenične nanocevi i grafeni: funkcionalizacija, karakterizacija i primene. University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

Oral Presentations | Usmena saopštenja

18,55-19,10     Milica Gvozdenović1, Branimir Jugović2, Nataša Popović1, Jasmina Stevanović3, Branimir Grgur1. Elektrohemijska karakterizacija elektrode na bazi polianilina kao katodnog materijala elektrohemijskih izvora električne energije na bazi vodenih rastvora elektrolita. 1Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 3Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd

19,10-19,25     Borislav Malinović1, Miomir G. Pavlović2. Uticaj pomoćnog elektrolita na elektrolitičku degradaciju cijanidnih otpadnih voda. 1Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, 2Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik

19,30 Welcome Reception COCKTAIL | KOKTEL


TUESDAY | Utorak, 24 June, 2014

Plenary Lectures | Plenarna predavanja

09,30-10,10     Filip Kokalj, Niko Samec. The overall impact of municipal solid waste management on the environment | Celokupan uticaj upravljanja komunalnim otpadom na životnu sredinu. University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia

10,10-10,50     Radoslav Grujić1, S. Grujić2, Ž. Marjanović-Balaban2, Lj. Vasiljević1. The stability of vitamins in food during processing and storage | Stabilnost vitamina u hrani tokom prerade i skladištenja. 1University of East Sarajevo, 2University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

10,50-11,05     BREAK | PAUZA

Oral Presentations | Usmena saopštenja

11,05-11,20     Miroslav M. Pavlović1, Miomir G. Pavlović2, Radoslav Aleksić3, Nebojša Nikolić2, Jasna Stajić-Trošić1. Electrical conductivity of the copper filled lignocellulose composites and formation of the conductive pathways. 1University of Belgrade, ICTM-CMM, Belgrade, Serbia 2University of Belgrade, ICTM-CEH, Belgrade, Serbia, 3University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

11,20-11,35     Vladan Joldžić, Vera Batanjski. Problemi pravne zaštite od ekološki neželjenih zagađenja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

11,35-11,50     Dragica Jevtić1, A. Mitrović2, Lj. Miličić2, A. Savić1. Amorphous kaolin as a new material in "green" cement composites. Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 2Institute for testing of materials, Beograd, Serbia

11,50-12,05     Živče Šarkoćević1, M. Arsić2, A. Sedmak3, M. Rakin4, B. Medjo4, M. Mišić1. Metode procene pouzdanosti cevovoda oštećenih korozijom. 1Visoka tehnčka škola strukovnih studija, Zvečan, 2Institut za ispitivanje materijala (IMS), Beograd, 3Mašinski fakultet, Beograd, 4Tehnološko–metalurški fakultet, Beograd, Srbija

12,05-12,20     Prezentacija kompanije Firestop Internacional DOO, Nova Pazova, Srbija

14,00 PICNIC | RUČAK U PRIRODI

     18,00-20,00    POSTER SESSION | POSTER SEKCIJA

Fehim Korać, Sanjin Gutić, Said Delić, Ivana Golubović, Lejla Sprečo. Elektrohemijska sinteza polianilina na zlatnim supstratima modifikovanim 2-merkaptopropionskom kiselinom. Faculty of Science, Sarajevo, BiH

Vladan Mićić, Branko Pejović, Milorad Tomić. O nekim metodama za poboljšanje površinskih osobina elemenata od konstrukcionih materijala u hemijskoj i mašinskoj industriji. Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH

Nemanja D.Tošković1, Danijela Z. Rajić1, Dragan V. Tošković1, Miloš B.Rajković2. Procena izloženosti železa na belim limovima i konzervama od belog lima. 1Tehnološki fakultet Zvornik ,Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH, 2Poljoprivredni fakultet Zemun,Univerzitet u Beogradu, Beograd

Dijana Mihajlović1, Svetlana Antić-Mladenović2, Vaso Bojanić1, Zoran Maličević1. Sadržaji hroma i nikla u zemljištima donjeg dijela riječne doline Vrbasa. 1Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, BiH, 2Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

M.G. Pavlović1, Lj. Mlađenović2, R. Fuchs Godec3, M.V. Tomić1, V.M. Mićić1. Ekstrakt žalfije kao inhibitor korozije čelika u 3% NaCl. 1University of Eastern Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Republic of Srpska, 2Municipality of Milići, Republic of Srpska, 3University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Slovenia

Siniša Cukut1, Nebojša Knežević1, Saša Dunović1, Velibor Komlenić1, Vinko Lazić2. Hidrološka simulacija regionalne sanitarne deponije „Brijesnica“ u Bijeljini. 1Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o., Banja Luka, Republika Srpska, BiH, 2Administrativna služba grada Banja Luka, Republika Srpska, BiH

D. Savljević1, M. Jotanović2, M.G. Riđošić2, M.V. Tomić2, M.G. Pavlović2. Katalitičko delovanje sumporne kiseline na morfologiju elektrohemijski dobijenog bakarnog praha. 1Rafinerija nafte Brod a.d. i Optima Grupa d.o.o., Banja Luka, 2Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska

Lj. Vаsiljević1, B. Škundrić2, J. Penаvin Škundrić3, M. Gligorić1, S. Slаdojević3, V. Mićić1, S. Zeljković4. Korelacija kristaličnosti i apsorpcije ulja na zeolitu A sintetisanom pri različitoj temperaturi kristalizacije. 1Univerzitet u Istočnom Sаrаjevu, Tehnološki fаkultet Zvornik, Republika Srpska, 2Akаdemijа nаukа i umjetnosti Republike Srpske, Republika Srpska, 3Univerzitet u Bаnjoj Luci, Tehnološki fаkultet, Republika Srpska, 4Univerzitet u Bаnjoj Luci, Prirodno-matematički fаkultet , Republika Srpska

Veljko Đukić, Sanja Smoljić,Srđan Đukić. Upravljanje kvalitetom vazduha na lokaciji regionalne deponijeRamićikod Banja Luke. Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, Banja Luka

Dragan Radonjić1, Darko Vuksanović1, Jelena Pješčić1, Refik Zejnilović2, Veselinka Grudić1. Ispitivanje efikasnosti neorganskih inhibitora na koroziono ponašanje legura sistema Al-Si u vodenim rastvorima NaCl I Na2SO4. 1Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica, 2Farmaceutski fakultet Podgorica, Crna Gora

Darko Vuksanović1, Dragan Radonjić1, Refik Zejnilović2. Proizvodnja termobaričnih eksploziva u funkciji zaštite životne sredine. 1Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica, 2Farmaceutski fakultet Podgorica, Crna Gora

Rada Jevtić-Mučibabić1, Bojana Filipčev1, Jasna Grbić1, Tatjana Kuljanin2, Jasmina Živković1, Olivera Šimurina1, Biljana Cvetković1. Ugljeni hidrati u melasi. 1Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije, 2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Miroslav M. Pavlović1, Marija M. Pavlović2, Vladan Ćosović1, Miladin Gligorić3, Vaso Bojanić4. Uticaj morfologije punioca na električnu provodljivost biorazgradivih lignoceluloznih kompozita. 1Univerzitet u Beogradu, IHTM-CMM, Beograd, 2Univerzitet u Beogradu, Institut za Biološka Istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd, 3Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Zvornik, R. Srpska, 4Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet, B. Luka, R. Srpska

M.V. Tomić1, M.M.Petrović2, M.B. Jokić1, J.B. Bajat2. Elektrohemijsko taloženje Zn-Ni-Co prevlaka na čeliku – uticaj odnosa Co/Ni u rastvoru za taloženje. 1Tehnološki fakultet Zvornik,Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, 2Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Dragiša Obradović1, Dragan Obradović2. Globalno zagrevanje i klimatske promene. 1Ministarstvo prosvete, Beograd, 2FTN, Novi Sad

Dragan Božić1, Slavko Smiljanić2, Branko Đukić3. Inseneracija kao rešenje za zbrinjavanje životinjskog otpada. 1Intergaga, Beograd, 2Tehnološki fakultet – Zvornik, BiH, 3Heming B&G, Beograd

Zoran Avramović1, Milan Antonijević2. Korozija u pogonu Topionice bakra u Boru. 1TiR, Razvoj i investicije, Bor, 2Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor

Biljana R. Cvetković1, Danijela Šuput2, Miona Belović1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Olivera Šimurina1, Jasmina Živković1, Lato Pezo3. Prenos mase tokom osmotske dehidratacije belog kupusa i održivost. 1Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 2Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 3Institut za opštu i fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd

Ivan Ristić1, Borislav Simendić2, Vesna Teofilović1, Suzana Cakić3, Radmila Radičević1, Vladan Micić4, Branko Pejović4. Novel polymer coatings based on waterborne polyurethane dispersions. 1Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia, 2Higher Technical School of Professional Education, Novi Sad, 3Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia, 4Faculty of Technology, Zvornik, University of East Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

Marina Šćiban, Vesna Vasić, Dragana Kukić, Jelena Prodanović, Mile Klašnja. Novi pristup obradi skrobne džibre. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Goran Blagojević. Primena sredstava za medjuoperacijsku zaštitu u procesu revitalizacije agregata na HE "Đerdap 1". HE "Đerdap 1", Kladovo

Stefan Grozdanović. Procena uticaja ,,Brežanskog kanala’’ na faunu Požarevca. Društvo hemičara, tehnologa i metalurga, Požarevac

Marija Petrović, Milan Radovanović, Ana Simonović, Snežana Milić, Milan Antonijević. Uticaj adenina na koroziju bakra u rastvoru morske vode. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor

Emina Muratović. Suficit i deficit fluora u životnoj srediniuticaj na zdravlje stanovništva Srbije. Geografski fakultet, Beograd

Đenđi Vaštag, Jelena Nakomčić, Suzana Apostolov, Borko Matijević. Uticaj pH vrednosti i temperature na inhibitorsku efikasnost derivata tiazola pri zaštiti bakra od korozije. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad

Olivera Šimurina1, Bojana Filipčev1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Jasna Grbić1, Vladimir Filipović2, Biljana Cvetković1, Zvonko Nježić1. Primena melase šećerne repe kao sporednog proizvode industrije šećera u proizvodnji keksa. 1Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad, 2Tehnološki fakultet, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad

Miroljub Trifunović1, Tijana Perić2, Novica Gruј3. Propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i neka iskustva i novine u njihovoj primeni. 1Savez inženjera i tehničara Požarevac-Društvo HTM, 2Privredno društvo ’’Termoelektrane i kopovi Kostolac'', Sektor za integrisani sistem menadžmenta, 3Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac

Mirela Samardžić, Olivera Galović, Sanja Petrušić, Milan Sak-Bosnar. A new sensitive potentiometric sensor for determination of anionic surfactants in effluents. Department of Chemistry, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia

Stjepan Kožuha, Mirko Gojića, Ladislav Vrsalovićb, Borut Kosecc, Senka Gudićb, Anita Štrkalja. Corrosion behaviour of nitinol in the simulated physiological solution. aUniversity of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Sisak, Croatia, bFaculty of Chemistry and Technology, Department of Electrochemistry and Materials Protection, Split, Croatia, cUniversity of Ljubljana, Faculty of Natural Science and Engineering, Ljubljana, Slovenia

Regina Fuchs–Godec*, Gregor Žerjav**, Milorad. V. Tomić***, Miomir G. Pavlović***. Vitamin E – (α-tocopherol) as a green corrosion inhibitor for copper and bronze. *Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia, **Jožef Stefan Institute, Department of Physical and Organic Chemistry, Ljubljana, Slovenia, ***Faculty of Technology Zvornik, University of Eastern Sarajevo, Republic of Srpska

Regina Fuchs-Godec. Poly (anetholsulphonate-NaPAS) as an inhibitor regarding the corrosion processes of stainless steel X4Cr13 within aggressive media. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia

Jasmina Živković1, Rada Jevtić-Mučibabić1, Marija Bodroža-Solarov1, Zvonko Nježić1, Biljana Cvetković1, Nataša Vukelić2. Porast razvojnog potencijala ruralnih područja novim prehrambenim proizvodima s većom dodatom vrednošću. 1Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Refik Zejnilović1, Darko Vuksanović2, Dragan Radonjić2. Analiza uticaja rada pogona za plastifikaciju Al-profila na životnu sredinu. 1Farmaceutski fakultet, Podgorica, 2Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica,  Crna Gora

Aleksandra Porjazoska Kujundziski1, Dragica Chamovska2. New trends in the packaging materials. 1International Balkan University, Faculty of Technical Sciences, Skopje, R. Macedonia, 2Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Technology and Metallurgy, Skopje, R. Macedonia

A. Dehelean, D.A. Magdas, M.L. Soran. Analysis on some fruits commercialized on Romanian market. National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca, Romania

I. Lung, M.L. Soran, M. Stan. Effect of microwave field on total polyphenol and antioxidant activity of dill. National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania

M.R.C. Truşcă, C. Tudoran, Ş. Albert, F. Fărcaş, M.L. Soran. Environment protection by parameters monitoring and energy consumption reducing from different systems. National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania

M.L. Soran1, M. Stan1, I. Lung1, L. Copolovici2, M.R.C. Truşcă1. Microwave fields effect on the essential oils from some aromatic plants. 1National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania, 2Institute of Technical and Natural Sciences Research-Development of Aurel Vlaicu University, Arad, Romania

I. Lung, M.L. Soran, M. Stan, O. Opriş. Mirysticin and linalool content variation in microwave stressed aromatic plants. National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania

A. Dehelean, D.A. Magdas, I. Lung, M. Stan. Quality assessment of some commercial Romanian juices. National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania

M. Stan1, M.L. Soran1, I. Lung1, L. Copolovici2. The influence of microwave fields on volatile organic compounds emissions of some common aromatic plants in Romania. 1National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Romania, 2Institute of Technical and Natural Sciences Research-Development of Aurel Vlaicu University, Arad, Romania

Branko Pejović1, Vladan Mićić1, Milorad Tomić1, Radmila Radičević2, Jaroslava Budinski – Simendić2, Đorđe Vojinović3. Eksperimentalna ispitivanja dejstva korozije na dinamičku čvrstoću kod karakterističnih konstrukcionih čelika. 1Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2Tehnološki fakultet Novi Sad, 3Tehnološki fakultet Banja Luka

 


WEDNESDAY | Sreda, 25 June, 2014

Plenary Lectures | Plenarna predavanja

10,00-10,40     Jagoda Radošević. Environmentally friendly corrosion inhibitors of metals | Ekološko prihvatljivi inhibitori korozije metala. University of Split. Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Split, Croatia

10,40-11,20     Boško Nikov. Industrial Pollution and Environmental Impact – Obligations and Practice. Integrated Business Faculty, Skopje, Macedonia

Oral Presentations | Usmena saopštenja

11,20-11,35     Jagodinka Mitić, Slađana Đokanović. Zaštita od korozije čelične konstrukcije i uređaja u TE"Kostolac B". PD TE-KO „ Kostolac", Kostolac

11,35-11,50     Ivana Krstić1, Igor Pakalović1, Dragan Vukosavljević1, Dragan Sikirić2, Slavko Smiljanić3. Plutajući otpad kao problem hidroelektrana. 1EPS HE Đerdap-1, Kladovo, 2EPS HE Zvornik, BiH, 3Tehnološki fakultet Zvornik, BiH

11,50-12,05     Božidarka Arsenović1,2, Mirko Sarić1, Duško Đurka1, Zorana Živić1. Ispitivanje mehaničkih i strukturno-morfoloških karakteristika  prevlaka tvrdog hroma. 1„Orao“ a.d., Bijeljina, Republika Srpska, 2Nezavisni univerzitet, Banja Luka, Ekološki fakultet, BiH

12,05-12,20     Prezentacija kompanije Chromos-Svetlost doo, Beograd

12,20 LUNCH BREAK | PAUZA ZA RUČAK

Plenary Lecture | Plenarno predavanje

16,00-16,40     Darko Vuksanović, Dragan Radonjić. Possibilities for application of aluminum alloys sysyem Al-Zn as protector | Mogućnosti primjene legura aluminijuma na bazi sistema Al-Zn kao protektora. Faculty of Metallurgy and Technology, University of Montenegro, Podgorica,Montenegro

Oral Presentations | Usmena saopštenja

16,40-16,55     Slavica Jaćimović. Poboljšanja u tehnologiji toplog cinkovanja i njihov efekat na smanjenje negativnog  uticaja na radnu i životnu sredinu. Unipromet doo, Čačak

16,55-17,10     Veljko Đukić, Đorđe Okanović, Srđan Đukić. Ublažavanje klimatskih promjena kroz unapređenje energetske efikasnosti na primjeru Opštine Gradiška. Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka, Banja Luka, BiH

17,10-17,25     Nebojša D. Nikolić1, V.M. Maksimović2, B. Jokić3, P.M. Živković3, J.S Stevanović1, M.G. Pavlović1. Morfologija i kristalografska struktura elektrohemijski proizvedenih čestica praha bakra. 1IHTM – Institut za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 3Tehnološko–metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

17,25-17,40     Emina Muratović, Safet Muratović. Uticaj NATO bombardovanja na životnu sredinu i zdravlje stanovništva Republike Srbije. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

17,40-17,55     Bojana Aleksić1, Vujadin Aleksić2, Srđan Bulatović3, Ljubica Milović1. Čišćenje biorazgradnjom zauljenih livenih delova izloženih visokom pritisku u funkciji sanacije zavarivanjem. 1Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, 2Institute for testing materials – IMS Institute, Bulevar Vojvode Mišića 43, Belgrade, Serbia, 3Yugoslav River Shipping, Belgrade, Serbia

18,00 CLOSING CEREMONY | ZATVARANJE KONFERENCIJE

20,30 GALA DINNER | SVEČANA VEČERA

THURSDAY | Četvrtak, 26 June, 2014

09,00-13,00         EXCURSION | IZLET

Topics

Scientific Committee

Organizing Committee

Accommodation and Venue

Contributions and Key Dates

Instruction for Authors

English

Srpski

Fee

 

Registration and Paper Submission (closed)

 

Program

Social Evants

Previous YUCORR Conferences

Contact