Organized by

Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala
Serbian Society of Corrosion and Materials Protection

 

Institute of Chemistry, Technology
and Metallurgy

 

Engineering Academy of Serbia

XVI YuCorr

 

INTERNATIONAL  CONFERENCE

On the occasion of 60th Anniversary of UISKoZaM

 

Meeting Point of the Science and Practice in the Fields of Corrosion, Materials
and Environmental Protection

 

23-26 June 2014, Hotel OMORIKA, Tara Mountain, Serbia

 

it.gif

Under auspice of

Ministry of Education and Science and Technological Development of the Republic of Serbia

Sponsored by

EFC Event
No. 378

5484954013_6428ed421b.jpg5484957715_4e00d19a03.jpg5484954517_f9c6637175.jpg5484957653_d103a2c67d.jpg

....Conference Venue

left.jpg

Aim and Scope

UPUTSTVO ZA AUTORE RADOVA

 

1. Rukopise radova, napisane u WORDU, poslati putem OnLine formulara na sajtu Konferencije ili E-poštom na adresu Konferencije: yucorr@sitzam.org.rs, najkasnije do 23. aprila 2014. godine.

2. Rad treba da sadrži tekst, priloge i ilustracije (slike, fotografije i tabele) u okviru jedne .doc datoteke, i to u sledećem formatu:

- Font> 12 pt Times New Roman

- Margine> gornja i donja 2.0 cm, leva 3.0 cm i desna 1.5 cm

- Naslov (na srpskom) > 12 pt bold (centered alignment)

- Naslov (na engleskom) > 12 pt bold (centered alignment)        

- Autori > 12 pt normal (centered alignment)

- Institucije (na srpskom) > 12 pt italic (centered align.)

- Institucije (na engleskom) > 12 pt italic (centered align.)

- Izvod (na srpskom) > 12 pt italic (centered align.), ne više od 200 reči

- Abstract (na engleskom) > 12 pt italic (centered align.), - prevod izvoda

- Podnaslovi > 12 pt bold, (left alignment)

- Tekst> 12 pt normal (justified alignment)

- Slike, natpisi > natpisi ispod slika, 11 pt italic (centered align.)

- Tabele, natpisi > natpisi iznad tabela, 11 pt italic (centered align.)

3. Kroz uvod, eksperimentalni deo, rezultate i diskusiju i zaključke treba da budu korišćeni standardni sistemi jedinica i opšte prihvaćeni pojmovi u tehničkoj struci. Izbegavati matematička izvođenja. Neophodna matematička izvođenja se, po potrebi, mogu dati kao celine u vidu jednog ili više priloga. Pozive na literaturu obeležavati u uglastim zagradama, a citira se na uobičajeni način prema redosledu korišćenja.

4. Pri kucanju rukopisa koristiti stranice bez paginacije, jednostruki prored. Tekst i oznake na ilustracijama treba da budu čitljivi.

Topics

Scientific Committee

Organizing Committee

Accommodation
and Venue

Contributions and
Key Dates

 

Instruction for Authors

English

Srpski

Fee

Registration and Paper Submission (closed)

 

Program

 

Social Evants

 

Previous YUCORR Conferences

 

Contact